jednotlivý kurz

Homocystein: pohotový ukazatel zdraví

Podrobnosti

Tento webinář vás seznámí s úlohou homocysteinu (HCy) v metabolismu člověka. Hladina Hcy v krvi je významným ukazatelem zdravotně-metabolického stavu jedince a jeho pravidelná kontrola má zásadní důležitost. Je pohotovějším, prediktivnějším a komplexnějším ukazatelem zdraví kardiovaskulárního systému a metabolismu (makroživin), než byla dosud hladina cholesterolu.

Biologický význam homocysteinu však není omezen jen na kardiovaskulární zdraví. Je nezbytnou součástí našich základních životních procesů - v hospodaření s kyslíkem (buněčném dýchání), v řízené tvorbě energie, jejím ukládání a využití, v syntéze a recyklaci některých klíčových metabolitů a při rozmnožování buněk. 

Poruchy hladiny homocysteinu v krvi mohou být důsledkem nekomplexní stravy, která neobsahuje dostatek vitaminů skupiny B - především B6, B9 a B12. U veganů, vegetariánů a osob s poruchou funkce žaludku je obvyklý nedostatek vitaminu B12. Kyselina listová (B9) působí jako metylační činidlo, které podporuje přeměnu škodlivého, v krvi se hromadícího HCy na metabolity, které jsou dále metabolicky využitelné. Vitaminy B6 a B12 jsou kofaktory enzymů (koenzymy), které tuto přeměnu zabezpečují. Příčin nutričních poruch hladin metabolismu je však mnohem více. Nemetabolizovaný Hcy proniká do krve, kde se hromadí a může působit patologicky. Správně nastavená strava (suplementace) s vysokým obsahem metylových skupin nejenom přispívá k příznivé hladině HCy v krvi, ale může také epigeneticky měnit tzv. expresi genů, tedy genetické dispozice, např. k nemocem. 

Co se dozvíte

  • Proč je Homocystein (HCy) komplexní ukazatel metabolismu a zdravotního stavu
  • Další markery kardiovaskulárního rizika, které byste měli znát
  • Cyklus HCy, jeho poruchy a důsledky těchto poruch
  • Jak upravit hladinu Hcy výživou a suplementací
  • HCy a metylace – význam HCy v epigenetice

Obdržíte

  • Videonahrávku webináře (přístup na 1 rok)
  • Prezentaci v pdf

O lektorovi

Mach, Ivan, Ing. CSc.

Ing. Ivan Mach, CSc. vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Je autorem řady původních vědeckých prací a působil jako vedoucí výzkumný a vývojový pracovník na špičkových pracovištích chemického a potravinářského průmyslu. Od sedmdesátých let se věnuje odborné sportovní a dietologické publicistice a lektoroval řadu odborných knižních publikací. Je autorem mnoha titulů knih, překladů, odborných publikací, článků, skript a přednášek. Působí jako lektor řady kurzů, je odborným garantem certifikovaných kurzů výživových poradců Nutris – první a nejstarší školy pro výživové poradce v ČR, kterou v r. 2004 založil. Přednášel na 1. Lékařské fakultě UK v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a VŠ Palestra Praha. Je poradcem Lékařské komise Českého olympijského výboru a je veřejně znám jako popularizátor fitness a zdravé výživy v novinách, časopisech, rozhlasu a televizi. Působí jako poradce pro výživu a životní styl, sportovní dietolog a manažer vrcholových sportovců a byl jmenován soudním znalcem v oboru. V r. 2008 založil profesní spolek Alianci výživových poradců ČR, kterou vedl jako prezident do r. 2019.

Základní údaje

Obtížnost
Počet lekcí 1
Délka kurzu 47 minut
Technické požadavky

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Ať máte vše z první ruky.
chci odebírat newsletter